Pod koniec kolonii brało się koszulkę i zbierało wpisy na pamiątkę.