bźiiiiidddaaaaaalRodzice sprawdzajcie czy wasze dziecko nie ćpa!!!